การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี

โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 22 ศิลปะ ความสำเร็จในหนทางของศิลปินอาชีพ โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

รายการรับชมยอดนิยม

การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Click Me

การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เรื่อง "รอมแพงวิจารณ์รอมแพง ในภาพเงาของบุพเพสันนิวาส" โดย นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง)

Click Me

ขอคัดค้าน (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... (ฉบับเดือนกรกฏาคม 2562)

Click Me