แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ QS Totally Art Summit (Art and Design)

กิจกรรมแถลงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการในการจัดการประชุมวิชาการ QS Totally Arts Summit (Art and Design) ในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม พ.ศ.2561

รายการรับชมยอดนิยม

การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Click Me

การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เรื่อง "รอมแพงวิจารณ์รอมแพง ในภาพเงาของบุพเพสันนิวาส" โดย นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง)

Click Me

ขอคัดค้าน (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... (ฉบับเดือนกรกฏาคม 2562)

Click Me